Доставки

Доставките се извършват с хладилен транспорт, който гарантира качествено транспортиране и съхранение на продукта. За град Варна транспортът е безплатен, а за другите градове е по предварителна договорка с клиента.

North Pole Ice - хладилен транспорт

Доставка на лед

Go to Top